ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2111833835

Προβλέψεις ζωδίων… αλά Μυτιληνιά: Ιχθείς

Ζώδιο του μήνα – Ιχθείς

Η γιαγιά του Μαριγώ που σι ούλα μέσα είνι, τ’ χουριού του χλιάρ σα να λέμι, ούλα τα μπασιαρντίζ τσι μι ούλα ανικατεύγιτι. Ξιματιάζ, ξιδιαλύν όνειρα τσι τώρα τιλιφταία διαβάζ τα άστρα, φτα που είνι απού κάτου απ του Μυτιληνιό τουν ουρανό. Λέειγ τα μιλούμινα τσι τα ξούρια σας μαζί. Αφκριστούτι την του λοιπόν.

Γιμάτα λέπια τα ψαρέλια μας, τσι κάτου απί εύτα πήγι τσι κάτσι του συναίσθημα. Εύτου σας έλειπι δεν βλέπιτε του χάλ’ σας.

Πλαλιούτι να εξυπηριτήσιτι σ’ αλλ’νούς, γινόστι θυσία, τσι στου τέλους παίρνιτι μια τύφλα, αφού είστι ταρλακά. Γινόστι θύματα, απουγουητιβγόσαστι, τσι ύστιρα έχιτι κατ μούτρα σα μπαγιάντσα γούπα, αλλά ποιος σας φτέβγ. Του τσιφάλ σας του αγνάντστο.

Ψ’χουπουνιάρδις μέχρι σχαμού, παραμιρίζιτι σ δ’τσιές σας σι δλειές για να κάνιτι καλουσύνις. Καλε σεις δεν είστι ζώδιου είστι η γι Άγιους Νεκτάριους. Μάθιτι να λέτι τσι κανέ όχ. Σεις του πήγατι σα σ μακαρίτσας (…σ’ Σκαρπίνας του φιλότιμου! ) “Μι τουν έναν πιδί… μι τουν άλλουν πιδί… μι τουν άντρα μ’ κανέ πιδί! “

Μπουρούτι να γίνιτι οι καλύτιρ’ ψυχουθιραπιφτές. Σουφά τα λόγια σας βουηθούτι σ φίλ’ σας να βγάλιν τουν καπατζμό απού μέσα απί ντ καρδιά ντουν, αλλά ύστιρα καταπίνιτι πέντι μπιτούνια χάπια για να σας πιράσ’ η πουνουτσέφαλους. Καλά να πάθιτι, τα θελ… η γι απ’ αυτός σας !

Του άγχους τσι η φόβους σι καθημερινή καταστασ’. Απ’ του άγχους σας, μπουδουκλώνιτι ντ γλώσσα σας τσιπαλαβώνιτι όποιουν κάθιτι τσι σας ακούν. Σ’χαμό έχιτι πιά! Παλιού μπισλιμέδις.

Ούλα τα διάπαντά σας τα θέλιτι διαρμζμένα. Άμα σας τα ανικατέψιν σκουτώνιτι άθριπου. Να παίρνιτι ανισαμιές. Γιατί άμα σας καταπιέσ’ κανείς, τα τ’νάζιτι ούλα μια κλουτσιά τσι παίρνιτι δρόμου. Δεν αρχόστι πουλύ στου ζουρλάτζμα! Καλέ… κάνιτι καμιά άσκησ’, να αμουλάριν τα νεύρα σας. Μή πνιγόστι σι μια κουταλιά νιρό ουλόκληρα ψάρια. Ούτι να φλιρτάριτι δε νουγούτι.

Φέτους θα έχιτι πουλλές ιφκιρίις για τσινούργις δ’λειές τσι για αγουρές αλλά δεν θα προυκάνιτι, ιπειδή τα οικουνουμικά σας, δε νουγούτι να τα κουλαντρίσιτι τσι τα κάνιτι μπαντανά. Η Δίας που θα πουρπατήξ κουμάτ πιό πέρα, θα σας φερ’ πουλύ τυχ’! Μπουρεί να γιν’ μακαρίτς κανάς πλούσιους θείους! Ανοίξτι τα μάτια σας τσι κάντι τα δικατέσσιρα, μή χάσιτι ντ’ν ιφκιρία, γιατί ύστιρα πάειγ πέταξε του πλέλ!

Η Κρόνους απί ντ’ν άλλ’, που θα ιπιβλέπ’ ντ κατάστασ’, σας παρατζέρν να σουβαριφτούτι γιατί θα σας βαθμουλουγήσ’ στου τέλους σ’ χρουνιάς! Τα ρουμαντικά σας τσι τα… ισθισιακά σας, μεσ’ στου σπίτ’ σας να τα χαρούτι. Μήν απουφασίσιτι οξ απί δω να τ’ ανιγουρέψιτι ίσα όξου, γιατί η Κρόνους είπαμι επιβλέπ’ τσι θα πέσιν σκαμπίλια, που θα λαφτατσίξιν τα μάγλα σας!

Τσι ένα τιλιφταίου. Άμα βγαίνιτι απ’ του σπίτ’ σας, λουγιαζόσαστι δυό τρεις φουρές, γιατί απ’ ντ’ν αφηρημάδα σας μπουρεί να ξιχάσιτι να φουρέστι του… παντιλόν σας ή ντ φούστα σας ή…του βρατσί σας. Πάρτι στα σουβαρά φτα π’ σας λέγου, γιατί έτιτοιους αφηρημένους ήνταν τσι εύτους η ξιμαλλιάρ’ς η Άϊνστάιν τσι… έκανι μια μπόμπα! Είπι πους : “η φαντασία είναι πιο σημαντική από την γνώση” Έ! Τί πιριμένατι… Ιχθύς ήνταν τσι φτος!

Το κείμενο επιμελήθηκε η Στέλλα Καρνά σε μια ιδέα του Παναγιώτη Λαμπρίδη. Μπορείτε να διαβάσετε και τις υπόλοιπες σπαρταριστές ιστορίες της στην σελίδα της ΤΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΜΑΚΡΥ ΣΟΥΚΑΤΣ https://www.facebook.com/KarnaStella

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας.