ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2111833835

Προβλέψεις ζωδίων… αλά Μυτιληνιά: Δίδυμοι

Ζώδιο του μήνα – Δίδυμοι

Η γιαγιά του Μαριγώ που σι ούλα μέσα είνι, τ’ χουριού του χλιάρ σα να λέμι, ούλα τα μπασιαρντίζ τσι μι ούλα ανικατεύγιτι. Ξιματιάζ, ξιδιαλύν όνειρα τσι τώρα τιλιφταία διαβάζ τα άστρα, φτα που είνι απού κάτου απ του Μυτιληνιό τουν ουρανό. Λέειγ τα μιλούμινα τσι τα ξούρια σας μαζί. Αφκριστούτι την του λοιπόν.

Ωχ… ωχ! Δυο μούρις κουλ’μένις δυο αγνάνστα  τσιφάλια πάρι το ‘να χτύπα τ’ άλλου. Πουλύ γ’νάτ’ βρε πιδί. Τσι πιριέργεια, ούλα θέλιτι να τα μαθαίνιτι πια!

Ανικατιβγώστι μι πολλά πράματα. Αφήνιτι του ένα πιάνιτι του άλλου. Ντ Διφτέρα είστι μουσικάντδις, ντ Τρίτ’ μπαρμπέρδις ντ Πέμτ’ ψουμάδις του Σάββατου τζαγκάρδις!

Έρχιτι φερ’ ειπείν η Μήτσους να πάρ ψουμί τσι σεις τουν κόβγιτι του μ’στάτσ’ ιτ! Ύστιρα για να δικιουλουγθούτι λέτι πους είστι ματιασμέν’ τσι πλαλιούτι να σας ξιματιάσιν. Ντ’ τύφλα σας.

Μι τέτοιου μυαλό αγλήγουρου τσι διιφθιντάδις μπουρούσατι να γίνιτι αλλά πού; Μια η βαριμάρα, μια να πιρνούτι καλά, μια η παλαβάδα σας εν είστι για συνέπειις τσι ιξουσίις.

Αμ του άλλου; Ισχιρουγνώμουνις, σι βαθμό Παναγιά μ’ φύλαγι! Κουπανιούτι του ίδιου συνέχεια. Του γδι του γδόχειρου, μέχρι να βαριθεί η γι άλλους τσι να σας πει: ‘‘ Άντι φσκώστσι… φτο θελ’ς, φτο είνι.’’  Γ’νατσίδκα μιλέτια. Του συγνώμη δε ντου ξέριτι. Ε! τι πιριμένς… γαϊδάρ λαλείς πουρδές ακούς.

Σεις οι γι απουδέλπ’, μή κάνιτι του λάθους τσι πιριουρήσιτι του Δίδυμου. Άμα πάτι να τουν βάλιτι στου βρατσί σας, πάιγ του χάσατι του πιχνίδ… Σας γιλάσαν! Δεν μπαίν σι χρυσό κλουβί φτος. Ούλ σας μάθαν πια πους είστι μπιρμπάντδις τσι θέλιτι να… κάν’τι πιχνιδάκια τσι να ξινουκοιτάζιτι. Τ’ αλατουπίπιρου σας!

Τσι οι γναίτσις οι Διδυμίνις δε παν πίσου. Τα αγαπούν τα σύκα μήλα τσι φτες. Του φλερτ είνι του μπαχαρκό ντουν τσι καμιά φουρά του πουλύ καφτιρό. Μη σ’ παραμιλήσιτι πουτέ γιατί μέχρι να ανοιγουκλείσιτι τα μάτια σας… πάιγ πέταξι του πλελ’. Θα βρουν άλλουν τσι δε θα του πάριτι χαμπάρ.

Πουλλές ιφκιρίις για πουλά καλά βλέπου φέτους. Αλλά σα που τα κάνιτι πάντα, θα τα δώστι μια κλουτσιά τσι θα φύγιν στουν αγέρα. Κατά πιρίιργου τρόπου τα άστρα λεν πους θα μιγαλώσ’ η οικουγένειά σας. Ιπιτέλους να νοιαστούτι τσι για κανέναν άλλουν ικτός απί ντ δίδυμ’ ντ μουρ’ σας. Ριβουνιάσματα θα ’νι, παντρέματα θα ’νι , μουρά θα ’νι δε  ξέρου, μουναχοί  σας πάντους  δε θα είστι. Τ’ άστρα μλήξαν.

Τέλους η γι Ιρμής που φέρν καθαρό αγέρα θα σας ανοίξ’ ντ’ν όριξ’ τσι απ’ του πουλύ  φαγί θα κριμαστούν οι τσλιές σας. Προυσουχή! Κουμέν’ οι γκιουσλιμέδις τσι τα πουλά ρατσιά. Άσκησ’ τσι  διατρουφή τσι ούλα θα παν καλά.

Ε νουμίζου να έχιτι παράπουνου, σας απουκατέστσα τσι σας!

Το κείμενο επιμελήθηκε η Στέλλα Καρνά σε μια ιδέα του Παναγιώτη Λαμπρίδη. Μπορείτε να διαβάσετε και τις υπόλοιπες σπαρταριστές ιστορίες της στην σελίδα της ΤΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΜΑΚΡΥ ΣΟΥΚΑΤΣ https://www.facebook.com/KarnaStella

Δείτε κι άλλα προϊόντα στο e-shop μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας.